Když americký Kongres v roce 1906 předložil návrh zákona o ochraně památek, měl tento dokument skromný cíl: zastavit vandalismus a rozkrádání indiánských artefaktů na jihozápadě USA. Jazyk legislativy však přispěl k rozvoji něčeho daleko vět­šího. Zákon dal prezidentovi pravomoc chránit předměty historického nebo vědeckého zájmu tím, že je označí za národní památníky a monumenty. Když si prezident Theodore Roosevelt uvědomil, jakou moc mu Kongres propůj­čil, přišel s ambiciózním plánem: za národní přírodní mo­numenty označil 18 různých míst včetně Muir Woods v Kalifornii a arizonského Zkamenělého lesa. Loni uplat­nil tento zákon prezident George Bush a zřídil mořskou re­zervaci na Havajských ostro­vech, která se stala s rozlohou 357 000 km2 největším mořským chráněným územím na světě. I po stoleté platnosti zůstává zákon (Antiquities Act) odkazem takzvané “progresivní éry”. Zů­stává způsobem, jak může prezi­dent rychle zasáhnout ve veřej­ném zájmu tím, že ochrání národní bohatství.

Století ochrany
Zákon o ochraně památek využilo patnáct z osmnácti posledních amerických prezidentů.

1906 – tři měsíce po schválení zákona Antiquities Act vyhlašuje Theodore Roosevelt první národní přírodní monument – horu Devils Tower.

1908 – Roosevelt označuje 327 000 hektarů oblasti Grand Canon za “předmět neobvyklého vědeckého zájmu”.

1915 – Woodrow Wilson přidává na seznam chráněných území Dinosaur National Monument.

1924 – Socha Svobody získává 38 let poté, co byla slavnostně odhalena, status národního památníku. Ostrov Ellis se stává součástí památníku v roce 1965.

1943 – Správa národních parků čelí žalobě za zřízení národního památníku Jackson Hole. Správa parků u soudu vyhrává.

1978 – Prezident Jimmy Carter vyčleňuje území více než 22 milionů aljašské divočiny, čímž zdvojnásobuje rozlohu systému národních parků.

1996 – Prezident Bill Clinton zřizuje svůj první národní přírodní monument: Grand Staircase – Escalante v Utahu.

2001 – Několik dní před odchodem z funkce Clinton zvyšuje počet jím vyhlášených monumentů na 19.

Linkuj si!      Jaggni to!Jaggni to!   Pridej na Seznam  
JOSEF KUBÍK nákladní autodoprava

Zanechej komentář