Při pátrání po inteligentním životě mimo naši sluneční soustavu je dobré vědět, kde hledat, a pak poslouchat. Ve vzdálenosti 500 bilionů kilometrů, tedy zhruba 50 světel­ných roků od naší sluneční soustavy, se nachází pět hvězd, které se v mnohém shodují se Sluncem (dole). “Tyto hvězdy mohou skýtat útočiště planetě podobné Zemi, planetě, která zatím nebyla – kvůli našim technologickým omezením – objevena a na níž by mohla tekoucí voda skýtat podmínky ke vzniku života,” říká astronomka Margaret Turn-bullová. Badatelé z Institutu SETI hledajícího mimozemskou inteligenci nasměrovali své antény na tyto hvězdy a doufají, že zachytí rádiové signály bytostí schopných ko­munikace. “Už se nedíváme jen vzhůru ke hvězdám, ale vybíráme si mezi nimi,” říká Turnbullová. “To jsou naše možné budoucí domovy.” – Michael Klesius

Horký kandidát na naše osídlení
Beta CVn – 27,2 světelných roků od Země (258 bilionů km)

Další hvězdy s možností osídlení
HD 10307 - 41,2 světelných roků od Země
HD 211415 – 44,4 světelných roků od Země
18 Sco – 45,7 světelných roků od Země
51 Peg – 50,1 světelných roků od Země

Podmínky pro osídlení

Podmínky   Důvod
  • stáří
Nesmí být mladší než 3 miliardy let Vytváří dostatečně dlouhý časový rámec pro rozšíření života
  • hmota
Ne větší než 1,5násobek hmoty Slunce Větší hvězdy příliš rychle vyhoří
  • obsah kovů
Nejméně 50 % obsahu železa oproti Slunci Dostatek těžkých kovů pro formování skalnatých planet
  • poloha
Stabilní poloha mezi spirálními rameny vlastní galaxie Méně náchylná k tomu, aby prošla mezihvězdným prachem a oblastmi vyvolávajícími klimatické změny
  • stabilita
Nesmí být proměnnou hvězdou Hvězdy jsou náchylné ke vzplanutí a změnám v jasu, což vyvolává v planetárním klimatu zmatek
  • mnohočetnost
Hvězdy ve vícenásobných hvězdných soustavách musí být velmi blízko u sebe, nebo navzájem velmi vzdálené Jinak by gravitace hvězd rušila oběžnou dráhu planet vhodných pro život
Linkuj si!      Jaggni to!Jaggni to!   Pridej na Seznam  
JOSEF KUBÍK nákladní autodoprava

Zanechej komentář