Při pátrání po inteligentním životě mimo naši sluneční soustavu je dobré vědět, kde hledat, a pak poslouchat. Ve vzdálenosti 500 bilionů kilometrů, tedy zhruba 50 světel­ných roků od naší sluneční soustavy, se nachází pět hvězd, které se v mnohém shodují se Sluncem (dole). “Tyto hvězdy mohou skýtat útočiště planetě podobné Zemi, planetě, která zatím nebyla – kvůli našim technologickým omezením – objevena a na níž by mohla tekoucí voda skýtat podmínky ke vzniku života,” říká astronomka Margaret Turn-bullová. Badatelé z Institutu SETI hledajícího mimozemskou inteligenci nasměrovali své antény na tyto hvězdy a doufají, že zachytí rádiové signály bytostí schopných ko­munikace. “Už se nedíváme jen vzhůru ke hvězdám, ale vybíráme si mezi nimi,” říká Turnbullová. “To jsou naše možné budoucí domovy.” – Michael Klesius

Horký kandidát na naše osídlení
Beta CVn – 27,2 světelných roků od Země (258 bilionů km)

Další hvězdy s možností osídlení
HD 10307 - 41,2 světelných roků od Země
HD 211415 – 44,4 světelných roků od Země
18 Sco – 45,7 světelných roků od Země
51 Peg – 50,1 světelných roků od Země

Podmínky pro osídlení

Podmínky   Důvod
  • stáří
Nesmí být mladší než 3 miliardy let Vytváří dostatečně dlouhý časový rámec pro rozšíření života
  • hmota
Ne větší než 1,5násobek hmoty Slunce Větší hvězdy příliš rychle vyhoří
  • obsah kovů
Nejméně 50 % obsahu železa oproti Slunci Dostatek těžkých kovů pro formování skalnatých planet
  • poloha
Stabilní poloha mezi spirálními rameny vlastní galaxie Méně náchylná k tomu, aby prošla mezihvězdným prachem a oblastmi vyvolávajícími klimatické změny
  • stabilita
Nesmí být proměnnou hvězdou Hvězdy jsou náchylné ke vzplanutí a změnám v jasu, což vyvolává v planetárním klimatu zmatek
  • mnohočetnost
Hvězdy ve vícenásobných hvězdných soustavách musí být velmi blízko u sebe, nebo navzájem velmi vzdálené Jinak by gravitace hvězd rušila oběžnou dráhu planet vhodných pro život
gelové nehty
Linkuj si!      Jaggni to!Jaggni to!   Pridej na Seznam  
JOSEF KUBÍK nákladní autodoprava

Zanechej komentář