Čeští vědci se podílejí na evropském projektu, jehož cílem je nastartovat za pomoci výkonného laseru jadernou fúzi, která probíhá v jádrech hvězd. Pokud se podaří fúzi zkrotit, lidstvo získá nevyčerpatelný zdroj čisté energie.

Setkání k zahájení přípravné fáze projektu HiPER (High Power laser Energy Research) se uskuteční v pondělí 6. října v Londýně. Čeští odborníci se podílejí na vědeckém výzkumu i na vývoji pokročilých technologií, například rentgenové optiky. Pražská laboratoř PALS Fyzikálního ústavu, Ústavu fyziky plazmatu a ČVUT má jeden ze tří evropských laserů využitelných pro testy fúzního konceptu.

Trnitá cesta k jaderné fúzi

Při jaderné fúzi dochází k spojení dvou atomů vodíku v jeden atom helia. Palivem je deuterium (těžký vodík), které se získává z obyčejné vody, takže se jedná o nevyčerpatelný zdroj. Během reakce se uvolňuje obrovské množství využitelné energie, mnohem více než při štěpné reakci, která probíhá v tradičních jaderných elektrárnách. Fúze je také výrazně bezpečnější, protože prakticky nevytváří jaderný odpad. Radioaktivní izotopy, které během jaderné fúze vzniknou, mají velmi krátký poločas rozpadu, takže odpadá problém s jejich skladováním.

Princip laserového zažehnutí fúzní reakce.

Princip laserem zažehnuté fúzní reakce: laserové paprsky nejprve stlačí atomy těžkého vodíku do malého objemu, další vysokoenergetický laser poté nastartuje reakci.

ITER by fúzní reakci udržoval silným magnetickým polem v tokamaku.

HiPER se pokouší o získávání energie z jaderné fúze jinou technologií než známější ITER – fúzní reaktor, jehož stavbu plánuje mezinárodní společenství na jihu Francie. ITER by měl k zažehnutí a udržování fúzní reakce využívat silné magnetické pole. Projekt ale naráží na vážné technické a finanční problémy a termín spuštění ITERu se stále odkládá. V nejbližších desítkách let rozhodně nemůžeme čekat, že by pomohl vyřešit nastávající energetickou krizi.

HiPER pracuje s lasery, které by měly atomy těžkého vodíku stlačit na obrovskou hustotu, zvýšit jejich teplotu na sto milionů stupňů Celsia a tím zažehnout fúzi.

Cíl: laserová fúzní elekrárna

Laser v pražské laboratoři PALS patří ke třem největším v Evropě.

Momentálně se projekt HiPER nachází v přípravné fázi. Během ní je třeba vyvinout a otestovat mnoho technologií, například novou generaci vysoce účinných laserů. Dále je nutné získat nové poznatky týkající se vlastního procesu termonukleární reakce. I když je dílčích úkolů mnoho, vědci se domnívají, že by mohly být všechny vyřešeny během několika let a na konci celého projektu HiPER by skutečně mohla stát zkušební laserová elektrárna. Přípravnou fázi projektu naplánovali na léta 2008 až 2010 nebo 2012. V letech 2012 až 2015 počítají se stavbou.HiPER je reakcí konsorcia evropských laboratoří na obdobné projekty v USA a v Japonsku. Podílí se na něm devět evropských zemí včetně ČR a pět partnerů mimo EU (Kanada, Japonsko, USA, Rusko, Jižní Korea). Hlavním koordinátorem je Velká Británie.

Foto HiPER, PALS, Profimedia

Zdroj: www.tyden.cz

Linkuj si!      Jaggni to!Jaggni to!   Pridej na Seznam  
JOSEF KUBÍK nákladní autodoprava

Zanechej komentář