Havana/ Fidel Castro definitivně potvrdil, že se již do funkce prezidenta a nejvyššího velitele Kuby vracet nebude. Svým krajanům to oznámil v dopise.

CASTRŮV DOPIS 

Drazí krajané,

minulý týden v pátek 15. února jsem vám slíbil, že ve své následující úvaze se budu zaobírat otázkou, která zajímá mnohé krajany. Toto je spíše poselství.

Přišla chvíle nominovat a zvolit Státní radu (nejvyšší vládní orgán), jejího předsedu (a zároveň prezidenta republiky), místopředsedu a tajemníka.

Mnoho let jsem zastával vážený post předsedy Státní rady (prezidenta země). 15. února 1976 byla schválena Socialistická ústava ve svobodných, přímých a tajných volbách, kterých se zúčastnilo 95 procent oprávněných voličů.

V ten samý rok 2. prosince vzniklo první Národní shromáždění: zvolilo Státní radu a její předsednictvo. Před tím jsem byl téměř 18 let premiérem. Vždy jsem měl potřebné výsady pokračovat v revoluční práci za podporu převážné většiny lidu.

V zahraničí byli také lidé, kteří přivítali můj kritický zdravotní stav a mysleli si, že moje dočasné odstoupení 31. července 2006 z funkce předsedy Státní rady, kterou jsem odevzdal prvnímu místopředsedovi Raúlovi Castrovi, je konečné.

Jenže Raúl, který je zároveň ministrem ozbrojených sil, vzhledem k jeho osobní oddanosti, a další soudruzi z vedení strany a státu, nebyli ochotni uvažovat nad mým odchodem z veřejného života do ústraní, i přes mé podlomené zdraví.

Pro mě bylo nepříjemné čelit nepřátelům, kteří dělali všechno možné, jen aby se mě zbavili, a nechtěl jsem jim vyhovět.

V průběhu svého nuceného ústraní jsem se dokázal zotavit natolik, že jsem mohl přemýšlet a mohl mnohem více číst a meditovat. Měl jsem dostatek fyzických sil na několikahodinové psaní. Tento čas jsem trávil rehabilitací a léčebnými programy.

…Na druhé straně, pokud jde o mé zdraví, byl jsem mimořádně opatrný, abych nevzbudil očekávání, protože jsem cítil, že neodvrtaná konec uprostřed zápasu přinese traumatizující zprávy našemu lidu.

Mým, prvořadým úkolem bylo proto politicky i psychologicky připravit náš lid na mou nepřítomnost po tolika letech boje. Neustále jsem tvrdil, že mé zotavování není ?bez rizik”. Toužil jsem vždy vykonávat své povinnosti až do posledního dechu. To je vše, co mohu nabídnout.

Mým nejdražším krajanům, kteří mě nedávno poctili zvolením za člena parlamentu, oznamuji, že se nebudu ucházet a ani nepřijmu – opakuji, nebudu se ucházet a ani nepřijmu – funkci předsedy Státní rady a vrchního velitele ozbrojených sil.

Udělal tak poslední tečku za svou 49letou vládou. Nemocný 81letý komunistický vůdce zdůraznil na webových stránkách oficiálních kubánských novin Granma, že o funkci usilovat nebude, a ani ji nepřijme.  

Castro se pro zhoršený zdravotní stav na veřejnosti neukázal již devatenáct měsíců. Národní shromáždění začne volit nového prezidenta 24. února. Největším favoritem na tento post je Castrův bratr Raúl.  

Titulem nejvyššího velitele začali Castra zvát v roce 1958, kdy se svou guerillou sestoupil z východního pohoří Kuby, aby svrhl tehdejšího diktátora Fulgencia Batistu, kterého podporovaly Spojené státy.  

Castrova končící politická kariéra se přenesla přes několik náročných období, jako byly studená válka, pokusy CIA o atentát nebo rozpad Sovětského svazu.  

V zemích třetího světa je Fidel Castro oslavován za to, že se dokázal postavit Spojeným státům, zatímco jeho kritici jej označují za despotu, který potlačuje svobodu.

Zdroj: azpravy.cz

Linkuj si!      Jaggni to!Jaggni to!   Pridej na Seznam  
JOSEF KUBÍK nákladní autodoprava

Zanechej komentář