Izraelští archeologové objevili v Jeruzalémě pečeť z doby před dvěma a půl tisíci lety. Ta podle odborníků potvrzuje teorii, že Bibli lze považovat za pramen historických záznamů. Archaickými hebrejskými znaky je na pečeti vyvedeno jméno rodiny Tamach, jež podle knihy Nehemjáš patřila k exulantům, kteří se vrátili do Judeje v roce 537 před naším letopočtem z babylonského zajetí.

“Je tu spojení mezi archeologickými důkazy a biblickým vyprávěním, jednoznačný důkaz existence rodiny, která je v Bibli explicitně zmíněna,” upozornila archeoložka Ejlat Mazarová, vedoucí vykopávek, při nichž byla oválná pečeť z černého kamene nalezena.

Podle Bible rod Tamachů žil v části Jeruzaléma nazývané Ófel, která byla speciálně určena pro služebníky prvního chrámu. Ten nechal vybudovat král Šalamoun v 10. století př. n. l. Bible vypráví, že babylonský král Nabuchodonosor dobyl v roce 586 př. n. l. Jeruzalém a deportoval Izraelce do Babylonu, přičemž Tamachové byli mezi prvními, kdo se do Judeje vrátili.

Tajemná pečeť

Pečeť nese jasný mezopotámský vliv – na jedné straně je vyryta rituální scéna, na níž dva kněží stojící po stranách oltáře zvedají oběti babylonské bohyni Sin, kterou představuje půlměsíc a jejíž kult by pro Židy mohl být v zásadě kacířský.

Tento detail “upoutal naši pozornost”, vysvětlila Mazarová. Není vyloučeno, že pečeť byla vyrobena v Babylonii a byl na ní ponechán prázdný prostor pro jméno potenciálního klienta. A její majitelé ji mohli koupit na některém z tamních bazarů.

Babylonský původ řemeslníka, který byl autorem pečetě, dokládá také fakt, že písmo je nakloněné doleva, možná v souvislosti se způsobem psaní klínového písma, které se v Mezopotámii používalo a jímž se psalo zleva doprava.

Pečeť byla nalezena při vykopávkách na místě nepříliš vzdáleném od Zdi nářků, která v letech 516 – 70 př. n. l. byla součástí Druhého chrámu.

Zdroj: www.tyden.cz

Linkuj si!      Jaggni to!Jaggni to!   Pridej na Seznam  
JOSEF KUBÍK nákladní autodoprava

Zanechej komentář